"H κοινωνία η οποία διαχωρίζει τους φιλοσόφους της από τους πολεμιστές της θα έχει αποφάσεις που θα λαμβάνονται από δειλούς και στρατό που θα αποτελείται από ηλιθίους" Θουκυδίδης

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ολοκλήρωση 2ου ΒΣΧΜΧ/ΠΕΝΕΦΥΟ

 
 "Το δε την πόλιν σοι δούναι ούτ' εμόν εστίν ούτ' άλλου των κατοικούντων εν αυτή, κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών".
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, Αυτοκράτωρ Νέας Ρώμης

Την Κυριακή 15/6 διεξήχθη η δοκιμασία αποφοίτησης της 1ης εκπαιδευτικής σειράς του 2ου ΒΣΧΜΧ της Ενώσεως. Η πρακτική και γραπτή εξέταση των υποψηφίων υπήρξε το επιστέγασμα της εκπαιδεύσεως στο πλαίσιο του Σχολείου που είχε αρχίσει από τον Σεπτέμβριο. Σκοπός του ΒΣΧΜΧ είναι κάθε Εθελοντής Έφεδρος να καλύψει τα κενά της θητείας του αποκτώντας τις βασικές εκείνες γνώσεις που θα του επιτρέψουν, εφ’ όσον και όποτε τυχόν απαιτηθεί, να επιχειρήσει με ασφάλεια για τον εαυτό του και τους συναδέλφους του και να ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή που θα του ανατεθεί.
 
Η δομή του ΒΣΧΜΧ είναι προσαρμοσμένη ώστε να προετοιμάζει, στα μέτρα πάντα των δυνατοτήτων και των μέσων που μπορεί να διαθέτει μία Ένωση Εθελοντών Εφέδρων, μαχητές του Πεζικού, κατά κύριο λόγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις ίδιες γνώσεις δεν απαιτείται να διαθέτει κάθε μαχητής ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος. Έτσι, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σχολείου καλύφθηκαν αντικείμενα όπως: Προσανατολισμός, Ατομική Τακτική, Α΄ Βοήθειες Μάχης, Βασικές αρχές Επικοινωνιών, ΣΕΑΕ και Διαβίωσης/Επιβίωσης, Τακτικές Ομάδος ΠΖ, Βασικές αρχές περιπόλων.

Ο βαθμός αφομοίωσης των ανωτέρω αντικειμένων, εξετάστηκε κατά τη δοκιμασία αποφοίτησης των υποψηφίων του Σχολείου σε δύο μέρη, πρακτικό και γραπτό.
Η πρακτική δοκιμασία εξομοίωνε τακτικές συνθήκες επιχειρησιακού στρες (ταχεία συγκρότηση Ομάδος Μάχης ΠΖ, ανάληψη και εκτέλεση αποστολής βάσει των ΒΟΕ της Ομάδος κ.ά.), ενώ περιελάμβανε εξέταση τόσο σε ομαδικές, όσο και σε ατομικές δοκιμασίες, όπως:
  • ταχεία προετοιμασία του μαχητή για ανάληψη αποστολής
  • επάρκεια και με ασφάλεια χρήση του ατομικού φορητού οπλισμού,
  • παροχή α΄ βοηθειών πεδίου μάχης με υλικά από την ατομική συλλογή α΄ βοηθειών μάχης του τραυματία,
  • διαδικασίες επικοινωνιών μέσω Σ/Α και την Αίτηση Πυρών Υποστηρίξεως, κατάδειξη στόχου,
  • προσανατολισμός,
  • διαβίωση στην ύπαιθρο,
  • ατομική τακτική,
  • τακτικές μάχης Ομάδος ΠΖ.

Παράλληλα, κάθε υποψήφιος υπεβλήθη σε γραπτή δοκιμασία με βάση το Εγχειρίδιο που είχε δοθεί κατά τη διάρκεια του Σχολείου στους υποψηφίους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ερωτήσεις κυρίως ως προς τη θέση του μαχητή στο πεδίο (χάρτης, πυξίδας, σχεδιάγραμμα επισημάνσεως, κατάδειξη στόχου) και τη γενικότερη στρατιωτική κατάρτιση του υποψηφίου.
  
 
  

 


 Αξιολογητές των υποψηφίων, υπήρξαν οι απόφοιτοι του 1ου ΒΣΧΜΧ.

 Εκ της Διοικήσεως

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. - Τιμώντας την 29η Μαΐου 1453

«Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ' ἐμὸν ἐστίν οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃκοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως άποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.» 

Απάντηση του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ Β΄, ο οποίος πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη το 1453 και ζητούσε την παράδοσή της με την υπόσχεση να επιτρέψει στον Αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με τα υπάρχοντά τους. Επίσης, θα αναγνώριζε τον Κωνσταντίνο ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου.
 
Τιμώντας μία θλιβερή επέτειο, την άλωση της Πόλεως τη Μαύρη Τρίτη, της 29ης Μαΐου 1453, οι Εθελοντές Έφεδροι της ΠΕΝΕΦΥΟ και υποψήφιοι του 2ου Βασικού Σχολείου Μαχητού της Ενώσεως, ασκήθηκαν σε αντικείμενα Πεζικού την Κυριακή 1/6. Η δραστηριότητα αφιερούται στον τελευταίο Αυτοκράτορα και τους ηρωικούς υπερασπιστές της Κωνσταντινουπόλεως, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι έστω και ελάχιστοι επιλέγουν ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ να είναι συνεχιστές των τελευταίων μαχητών της Ρωμανίας, η οποία "κι αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο", επιχειρώντας να περιορίσουν, κατά το δυνατόν, τις σύγχρονες Κερκόπορτες.